top of page

Bible Readings for December 31st, 2023

Բ. ՕՐ ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՀՈՑ

SECOND SUNDAY OF THE FAST OF NATIVITY

Եսայի 51:15-52:3; Եբրայեցիներուն 13:18-25; Ղուկաս 22:24-30

Isaiah 51:15-52:3; Hebrews 13:18-25; Luke 22:24-30

 

Եսայի 51:15-52:3

Այսպէս կ’ըսէ Տէրը.- «Ես, ես եմ քու Տէր Աստուածդ, որ ծովը կը խռովեմ եւ ալիքները կը յուզեմ. ԱՄԵՆԱԿԱԼ ՏԷՐ է անունս: Իմ պատգամներս պիտի պատմես դուն. քեզ պիտի պահպանեմ ձեռքիս տակ որով երկինքը հաստատեցի եւ երկրին հիմերը դրի, եւ Սիոնին պիտի ըսեմ. - իմ ժողովուրդս ես դուն»: Արթնցի՛ր, արթնցիր եւ ոտքի կանգնէ, Երուսաղէմ, դուն՝ որ Տիրոջ բարկութեան բաժակը խմեցիր իր ձեռքէն, կործանումի եւ սրտմտութեան բաժակը ցմրուր քամեցիր: Ծնած որդիներէդ ո՛չ մէկը մնաց քեզ մխիթարելու համար. մեծցուցած զաւակներէդ ո՛չ մէկը մնաց օգնութեան ձեռք երկարելու համար քեզի: Զոյգ չարիքներ քեզ հարուածեցին, - ո՞վ պիտի ցաւակցի քեզի- երկիրդ կործանեցաւ եւ աւերուեցաւ, բնակիչներդ սովէն ու սուրէն կոտորուեցան. - ո՞վ քեզ պիտի մխիթարէ-: Զօրութենէ պարպուած քու զաւակներդ փողոցներու անկիւնները ինկած պառկած են թակարդի մէջ բռնուած յամոյրի պէս, Տիրոջ բարկութենէն գինովցած, Աստուծոյ յանդիմանութենէն շփոթահար: Ուստի լսէ՛, ո՜վ դժբախտ, որ առանց գինիի հարբած ես: Այսպէս կըսէ Տէր Աստուածդ, քու Աստուածդ, ժողովուրդիդ պաշտպանը.- «Ահա ձեռքէդ կառնեմ կործանումի բաժակը, իմ սրտմտութեանս բաժակը, որմէ պիտի չխմես այլեւս, եւ զայն կու տամ քեզ կեղեքողներուն եւ նախատողներուն ձեռքը, անոնց՝ որոնք քեզի կըսէին. Խոնարհէ՛ որ վրայէդ անցնինք, եւ դուն մէջքդ գետնին կը հաւասարեցնէիր որպէսզի անոնք անցնին վրայէն»: Արթնցի՛ր, արթնցիր, Սիոն. եւ զօրութիւնդ զգեցիր, Սիոն. փառաւոր հագուստներդ հագուէ Երուսաղէմ, սուրբ քաղաք, որովհետեւ պիղծերն ու անթլփատները այլեւս պիտի չմտնեն քու դռներէդ: Թօթափէ՛ փոշիդ, ել նստէ, քակէ՛ պարանոցիդ կապերը ո՜վ Երուսաղէմ, Սիոնի գերի աղջիկ, որովհետեւ այսպէս կ’ըսէ Տէրը.- «Ինչպէս ձրի վաճառուեցաք, այնպէս ալ ձրի պիտի փրկուիք»:

 

Isaiah 51:15-52:3

But I am the Lord your God, who divided the sea whose waves roared— The Lord of hosts is His name. And I have put My words in your mouth; I have covered you with the shadow of My hand, That I may plant the heavens, Lay the foundations of the earth, And say to Zion, ‘You are My people.’” Awake, awake! Stand up, O Jerusalem, you who have drunk at the hand of the Lord The cup of His fury; You have drunk the dregs of the cup of trembling and drained it out. There is no one to guide her Among all the sons she has brought forth, nor is there any who takes her by the hand Among all the sons she has brought up. These two things have come to you: Who will be sorry for you? — Desolation and destruction, famine and sword— By whom will I comfort you? Your sons have fainted; they lie at the head of all the streets like an antelope in a net. They are full of the fury of the Lord, The rebuke of your God. Therefore, please hear this: you afflicted and drunk but not with wine. Thus says your Lord, The Lord and your God, who pleads the cause of His people: “See, I have taken out of your hand The cup of trembling, The dregs of the cup of My fury; You shall no longer drink it. But I will put it into the hand of those who afflict you, who have said to you, ‘Lie down, that we may walk over you.’ And you have laid your body like the ground, and as the street, for those who walk over.” Awake, awake! Put on your strength, O Zion; Put on your beautiful garments, O Jerusalem, the holy city! For the uncircumcised and the unclean Shall no longer come to you. Shake yourself from the dust, arise; Sit down, O Jerusalem! Lose yourself from the bonds of your neck, O captive daughter of Zion! For thus says the Lord: “You have sold yourselves for nothing, And you shall be redeemed without money.”

 

Եբրայեցիներուն 13:18-25

Աղօթեցէ՛ք մեզի համար, որովհետեւ համոզուած ենք թէ մեր խիղճը մաքուր է, եւ կ’ուզենք ամէն բանի մէջ ուղիղը գործել: Մանաւանդ կ’աղաչեմ որ աղօթէք ինծի համար, որպէսզի կարենամ աւելի շուտ ձեզի վերադառնալ:

Թող խաղաղութեան Աստուածը ձեզի կարողութիւն տայ՝ ամէն տեսակ բարեգործութեամբ իր կամքը կատարելու, որովհետեւ ի՛նքն էր որ մեռելներէն յարուցանեց մեր Տէր Յիսուսը, ան՝ որ իր արիւնով կնքուած յաւիտենական ուխտով Հովուապետ եղաւ ամբողջ հօտին: Աստուած ինչ որ կը կամենայ՝ թող ներգործէ մեր մէջ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ, որուն փա՜ռք յաւիտեանս: Ամէն:

Եղբայրնե՛ր, կ’աղաչեմ որ լսէք այս կարճ նամակով տուած յորդորներս: Կ’ուզեմ որ գիտնաք, թէ մեր եղբայրը՝ Տիմոթէոս, բանտէն արձակուած է հիմա: Եթէ շուտով մօտս գայ, միասին կու գանք ձեզ տեսնելու: Ողջոյններս հաղորդեցէք ձեր բոլոր առաջնորդներուն եւ բոլոր հաւատացեալներուն: Իտալիայի եղբայրները կ’ող-ջունեն ձեզ: Աստուծոյ շնորհքը բոլորիդ հետ ըլլայ: Ամէն:

 

Hebrews 13:18-25

Pray for us, for we are confident that we have a good conscience in all things desiring to live honorably. But I especially urge you to do this, that I may be restored to you the sooner.

Now may the God of peace who brought up our Lord Jesus from the dead, that great Shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you complete in every good work to do His will, working in you what is well pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. And I appeal to you, brethren, bear with the word of exhortation, for I have written to you in few words. Know that our brother Timothy has been set free, with whom I shall see you if he comes shortly. Greet all those who rule over you, and all the saints. Those from Italy greet you. Grace, be with you all. Amen.

 

Ղուկաս 22:24-30

Աշակերտներուն մէջ վէճ ծագեցաւ թէ իրենցմէ ո՛վ պիտի նկատուի մեծը: Յիսուս անոնց ըսաւ.

– Ազգերու թագաւորները կը տիրեն իրենց ժողովուրդներուն վրայ եւ իշխողները բարերար կը կոչուին իրենց հպատակներուն կողմէ: Բայց ձեր պարագային այդպէս պէտք չէ ըլլայ: Ընդհակառակը, ձեր մէջէն ամենէն մեծը թող ամենէն պզտիկին պէս ըլլայ, եւ առաջնորդը՝ սպասաւորին պէս: Ո՞վ է մեծը. սեղան բազմո՞ղը թէ սպասաւորը: Անշուշտ որ սեղան բազմողը: Բայց ես ձեր մէջ սպասաւորի պէս եմ: Դուք միշտ քովս մնացիք փորձութիւններուս ընթացքին, եւ ես ահա կը խոստանամ թագաւորութիւն տալ ձեզի, ինչպէս Հայրս ինծի տալ խոստացաւ: Իմ թագաւորութեանս մէջ իմ սեղանէս պիտի ուտէք ու խմէք եւ պիտի բազմիք գահերու վրայ՝ դատելու համար Իսրայէլի տասնըերկու ցեղերը:

 

Luke 22:24-30

Now, there was also a dispute among them as to which of them should be considered the greatest. And He said to them, “The kings of the Gentiles exercise lordship over them, and those who exercise authority over them are called ‘benefactors.’ But not so among you; on the contrary, he who is greatest among you, let him be as the younger, and he who governs as he who serves. For who is greater, he who sits at the table, or he who serves? Is it not he who sits at the table? Yet I am among you as the One who serves. “But you are those who have continued with Me in My trials. And I bestow upon you a kingdom, just as My Father bestowed one upon Me, that you may eat and drink at My table in My kingdom and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel.”

 

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Bible Readings For Sunday May 12th, 2025

Second Palm Sunday Acts 23:12-35, 1John 5:13-21, John 11:55-12:11 Acts 23:12-35 In the morning the Jews joined in a conspiracy and bound themselves by an oath neither to eat nor drink until they had k

Comments


bottom of page