top of page

Bible Readings for Sunday September 17, 2023

ԽԱՉՎԵՐԱՑ (KHACHVERATS)

EXALTATION OF THE HOLY CROSS

Եսայի 49:13-23; Գաղատացիներուն 6:14-18; Յովհաննէս 3:13-21

Isaiah 49.13-23, Galatians 6.14-18, John 3.13-21


Եսայի 49:13-23


Ուրախացի՛ր երկինք, ցնծա՛ երկիր, ուրախաձայն աղաղակեցէք, ո՛վ լեռներ, Տիրոջ արդարութիւնը պատմեցէք, ո՛վ բլուրներ, որովհետեւ Տէրը իր ժողովուրդին ողորմեցաւ եւ իր ժողովուրդին խոնարհները մխիթարեց: Երուսաղէմի ժողովուրդը կ’ըսէր. «Տէրը զիս լքեց ու մոռցաւ»: Բայց Տէրը կ’ըսէ. «Միթէ մայր մը կրնա՞յ իր դիեցուցած զաւակը մոռնալ, կամ իր որովայնէն ծնած երեխային չգթայ. բայց նոյնիսկ եթէ այդպիսի մայր մը գտնուի, ես քեզ պիտի չմոռնամ բնաւ: Տե՛ս, ահա, քեզ ափերուս մէջ նկարեցի, եւ աւերակ պարիսպներուդ պատկերը միշտ աչքիս առջեւ է: Շուտով զաւակներդ կը վերադառնան, մինչ քեզ քանդողներն ու աւերողները կը հեռանան: Շուրջդ նայէ եւ տե՛ս, արդէն զաւակներդ կը հաւաքուին ու քեզի կու գան: Եւ ես, կենդանի Աստուածս, կ’ըսեմ. անոնք քեզ պիտի ծածկեն պատմուճանի պէս եւ անոնցմով պիտի զարդարուիս հարսի պէս:


Աւերակներդ եւ քանդուած ու կործանած քաղաքներդ շուտով նեղ պիտի գան բնակիչներուդ համար, եւ քեզ հարստահարողները պիտի հեռանան: Օտարութեան մէջ կորսուած զաւակներդ պիտի դառնան եւ ըսեն.- Այս տեղը նեղ է մեզի, տեղ տուր որ բնակինք: Եւ դուն ինքնիրենդ պիտի խորհիս. Ասոնք ո՞վ ծնաւ ինծի. թէ՞ որ անզաւակ եւ այրի մնացի երբ զաւակներս աքսորուեցան ու պանդխտացան, զիս մինակ թողլով. արդ, ուրկէ՞ եկան եւ ո՞վ մեծցուց զանոնք»:


Տէր Աստուած այսպէս կ’ըսէ.- «Ահա ես փրկութիւնս հեթանոսներուն վրայ պիտի տարածեմ եւ իմ նշանս ժողովուրդներու մէջ պիտի կանգնեմ. անոնք գրկած պիտի բերեն քու զաւակներդ, իրենց ուսերուն վրայ պիտի բերեն քու դուստրերդ:

Թագաւորներ քեզ պիտի որդեգրեն ու թագուհիներ քեզ պիտի սնուցանեն. մինչեւ գետին խոնարհելով քեզի պիտի երկրպագեն ու ոտքերուդ փոշին պիտի լիզեն, եւ պիտի գիտնաս թէ ե՛ս եմ Տէրը. ինծի ապաւինողները երբեք ամօթով պիտի չմնան»:


Isaiah 49.13-23

Sing, O heavens! Be joyful, O earth! And break out in singing, O mountains! For the Lord has comforted His people and will have mercy on His afflicted. But Zion said, “The Lord has forsaken me, and my Lord has forgotten me.” “Can a woman forget her nursing child, and not have compassion on the son of her womb? Surely, they may forget, yet I will not forget you. See, I have inscribed you on the palms of My hands; Your walls are continually before Me. Your sons shall make haste; Your destroyers and those who laid you waste Shall go away from you. Lift up your eyes, look around, and see; All these gather together and come to you.


As I live,” says the Lord, “You shall surely clothe yourselves with them all as an ornament, And bind them on you as a bride does. “For your waste and desolate places, And the land of your destruction, Will even now be too small for the inhabitants; And those who swallowed you up will be far away. The children you will have, after you have lost the others, Will say again in your ears, ‘The place is too small for me; Give me a place where I may dwell.’ Then you will say in your heart, ‘Who has begotten these for me Since I have lost my children and am desolate, A captive, and wandering to and for? And who has brought these up? There I was, left alone; But these, where were they?’”


Thus says the Lord God: “Behold, I will lift My hand in an oath to the nations, And set up My standard for the peoples; They shall bring your sons in their arms, And your daughters shall be carried on their shoulders; Kings shall be your foster fathers, And their queens your nursing mothers; They shall bow down to you with their faces to the earth, And lick up the dust of your feet. Then you will know that I am the Lord, for they shall not be ashamed who wait for Me.”


Գաղատացիներուն 6:14-18

Գալով ինծի, քա՛ւ լիցի որ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի խաչէն զատ ուրիշ բանով պարծենամ: Այդ խաչին միջոցաւ աշխարհը մեռած է այլեւս ինծի համար, ինչպէս ես մեռած եմ աշխարհին համար: Կարեւորը մարդուս թլփատուած կամ անթլփատ ըլլալը չէ, այլ՝ նոր արարած ըլլալը: Թող Աստուծոյ խաղաղութիւնն ու ողորմութիւնը ըլլան բոլոր անոնց հետ, որոնք այս սկզբունքին համաձայն կ’ապրին. բոլոր անոնց՝ որոնք իր ընտրեալ ժողովուրդը կը կազմեն:


Այսուհետեւ, խնդրեմ, ոեւէ մէկը աշխարհիկ հոգերով թող զիս չնեղէ, որով­հետեւ ես Յիսուսի կը պատկանիմ, ինչպէս մարմնիս վրայ վէրքերուն սպիները կը վկայեն:

Եղբայրնե՛ր, մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի շնորհքը ձեր բոլորին հետ ըլլայ: Ամէն:


Galatians 6.14-18

But God forbid that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world has been crucified to me, and I to the world. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but a new creation.


And as many as walk according to this rule, peace and mercy be upon them, and upon the Israel of God.


From now on let no one trouble me, for I bear in my body the marks of the Lord Jesus.

Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.


Յովհաննէս 3:13-21

Ո՛չ ոք երկինք ելաւ՝ բացի Մարդու Որդիէն, որ երկինքէն իջաւ, եւ որ երկինքի մէջ է: Եւ ինչպէս Մովսէս պղինձէ օձը բարձրացուց անապատին մէջ, նոյնպէս ալ Մարդու Որդին պէտք է բարձրանայ, որպէսզի անոր հաւատացողը յաւիտենական կեանք ունենայ: Որովհետեւ Աստուած ա՛յնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչեւ իսկ իր միածին Որդին տուաւ, որպէսզի անոր հաւատացողը չկորսուի, այլ յաւիտենական կեանք ունենայ: Որովհետեւ Աստուած իր Որդին աշխարհ ղրկեց՝ ո՛չ թէ որպէսզի աշխարհը դատապարտէ, այլ որպէսզի աշխարհը փրկէ: Ով որ կը հաւատայ անոր, չի դատապարտուիր. իսկ ով որ չի հաւատար անոր, արդէն իսկ դատապարտուած է, Աստուծոյ միածին Որդիին չհաւատալուն համար:

Եւ դատապարտութիւնը այս է. - Լոյսը աշխարհ եկաւ, բայց մարդիկ խաւարը լոյսէն աւելի սիրեցին, որովհետեւ չարութիւն կը գործէին: Ով որ չար գործ կը կատարէ՝ կ’ատէ լոյսը եւ լոյսին չի գար, որպէսզի իր գործերը չյայտնուին: Սակայն ով որ կը կատարէ ինչ որ ճշմարիտ է՝ լոյսին կու գայ, որպէսզի յայտնի ըլլայ թէ իր գործերը Աստուծոյ կամքին համաձայն գործուած են:


John 3.13-21

No one has ascended to heaven but He who came down from heaven, that is, the Son of Manwho is in heaven. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up,that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved.

“He who believes in Him is not condemned; but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that the light has come into the world, and men loved darkness rather than light because their deeds were evil.For everyone practicing evil hates the light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed.But he who does the truth comes to the light, that his deeds may be clearly seen, that they have been done in God.”


2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page