top of page

Bible Readings for November 12th, 2023

Ը․ ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ

EIGHT SUNDAY OF THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS.

Եսայի 22:15-25, Եփեսացիներուն 1:1-14, Ղուկաս 8:17-21

Isaiah 22:15-25; Ephesians 1:1-14; Luke 8:17-21


Եսայի 22:15-25

Զօրքերու Եհովա Տէրը այսպէս ըսաւ. «Գնա՛ ու պալատին հրամանատարին, Սերնա գնաձապետին քով մտիր ուըսէ՛. Դուն հոս ի՞նչ ունիս եւ հոս ո՞վ ունիս, որ հոս քեզի գերեզման փորեցիր. ո՛վ դուն, որ քու գերեզմանդ բարձր տեղ կը փորես ու քեզի վէմի մէջ բնակարան կը շինես։ Ահա Տէրը քեզ պիտի նետէ ուժգնօրէն եւ քեզ բոլորովին պիտի ծածկէ։ Անշուշտ գնդակի պէս լայնատարած երկիր մը պիտի գլորէ քեզ դուն հոն պիտի մեռնիս եւ քու փառքիդ կառքերը հոն պիտի մնան, ո՛վ քու տիրոջդ տանը անարգանքը։ Ու քու պաշտօնէդ քեզ պիտի վռնտեմ, քու աստիճանէդ քեզ պիտի զրկեմ։


Այն օրը պիտի կանչեմ իմ ծառաս, Քեղկիայի որդին՝ Եղիակիմը՝ եւ քու պատմուճանդ անոր պիտի հագցնեմ, քու գօտիովդ զանիկա պիտի զօրացնեմ, քու իշխանութիւնդ անոր ձեռքը պիտի տամ, անիկա Երուսաղէմի բնակիչներուն ու Յուդայի տանը հայրը պիտի ըլլայ։ Դաւիթին տանը բանալին անոր ուսին վրայ պիտի դնեմ, որպէսզի անիկա բանայ եւ գոցող չըլլայ ու գոցէ եւ բացող չըլլայ։ Զանիկա հաստատ տեղ մը բեւեռի պէս պիտի գամեմ։ Աիկա իր հօրը տանը փառաւոր աթոռի պէս պիտի ըլլայ։ Անոր հօրը տանը բոլոր փառքը անոր վրայ պիտի կախուի, անոր սերունդէն եղող պատուականներն ու անարգները, բոլոր պզտիկ ամանները, տեսակ տեսակ թասերէն մինչեւ ամէն տեսակ տիկերը։ «Այն օրը, կ’ըսէ զօրքերու Տէրը, այս հաստատ տեղը գամուած բեւեռը պիտի վերցուի եւ պիտի կոտրի ու իյնայ ու անոր վրայ եղած բեռը պիտի կոտրտի», քանզի Տէրը խօսեցաւ»։


Isaiah 22:15-25

Thus says the Lord God of hosts: Come, go to this steward, to Shebna, who is master of the household, and say to him: What right do you have here? Who are your relatives here, that you have cut out a tomb here for yourself, cutting a tomb on the height, and carving a habitation for yourself in the rock? The Lord is about to hurl you away violently, my man. He will seize firm hold of you, whirl you round and round, and throw you like a ball into a wide land; there you shall die, and there your splendid chariots shall lie, O you disgrace to your master’s house! I will thrust you from your office, and you will be pulled down from your post.


On that day, I will call my servant Eliakim, son of Hilkiah, and will clothe him with your robe and bind your sash on him. I will commit your authority to his hand, and he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah. I will place on his shoulder the key of the house of David; he shall open, and no one shall shut; he shall shut, and no one shall open. I will fasten him like a peg in a secure place, and he will become a throne of honor to his ancestral house. And they will hang on him the whole weight of his ancestral house, the offspring, and issue, every small vessel, from the cups to all the flagons. On that day, says the Lord of hosts, the peg that was fastened in a secure place will give way; it will be cut down and fall, and the load that was on it will perish, for the Lord has spoken.


Եփեսացիներուն 1:1-14

Ես, Պօղոս, Աստուծոյ կամքով Քրիստոս Յիսուսի առաքեալը, կը գրեմ Եփեսոս բնակող եղբայրներուդ, Քրիստոս Յիսուսի հաւատացողներուդ։ Թող Աստուած մեր Հայրը եւ Տէր Յիսուս Քրիստոս շնորհք եւ խաղաղութիւն պարգեւեն ձեզի։


Օրհնեալ է Աստուած, մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ Քրիստոսով մեզ օրհնեց երկինքի մէջ ամէն տեսակ հոգեւոր օրհնութեամբ։ Անիկա աշխարհի գոյութենէն իսկ առաջ մեզ ընտրած էր՝ Քրիստոսի միջոցաւ իրեն պատկանելու համար, որպէս սուրբ եւ անարատ ժողովուրդ, եւ իր սիրով մեզ նախասահմանեց՝ Յիսուս Քրիստոսի ձեռքով իր որդիները ըլլալու, որովհետեւ ա՛յդ էր իր կամքը եւ ծրագիրը։


Ուստի գովենք զինք այն փառքին համար՝ որ մեզի շնորհեց իր սիրելի Որդիին միջոցաւ։ Արդարեւ, անով փրկուեցանք եւ անոր արիւնով մեր մեղքերուն թողութիւն գտանք։ Որքա՜ն մեծ է իր շնորհքը, որ առատօրէն տուաւ մեզի՝ ամենայն իմաստութեամբ եւ գիտութեամբ։ Որովհետեւ իր կամքին համաձայն մեզի յայտնեց շատ կանուխէն պատրաստած իր ծրագիրը, որ Քրիստոսով պիտի իրագործուի։ Եւ այդ ծրագիրը սա է, որ երբ ժամանակները իրենց լրումին հասնին՝ Քրիստոս իրմով պիտի բովանդակէ ամէն ինչ որ կայ երկինքի մէջ եւ երկրի վրայ։


Քրիստոսի միջոցաւ է որ ժառանգորդ դարձանք փրկութեան։ Աստուած, որ ամէն ինչ կը յաջողցնէ ըստ իր առաջդրած ծրագրին ու կամքին, անով առաջուց հրաւիրեց մեզ՝ իր փառքը գովերգելու. մենք՝ որ Քրիստոսի յուսացողներուն առաջիններէն եղանք։ Դուք ալ, երբ լսեցիք ճշմարիտ քարոզութիւնը, այսինքն Աւետարանը որ ձեզի փրկութիւն բերաւ, հաւատացիք Քրիստոսի եւ խոստացուած Սուրբ Հոգիով կնքուեցաք։ Եւ Սուրբ Հոգին գրաւական է՝ թէ պիտի ժառանգեն Աստուծոյ խոստումը, երբ Աստուած պիտի փրկէ իր սեփական ժողովուրդը, որպէսզի իր փառքը գովերգենք։


Ephesians 1:1-14

Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, To the saints who are in Ephesus and are faithful in Christ Jesus: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.


Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, just as he chose us in Christ before the foundation of the world to be holy and blameless before him in love. He destined us for adoption as his children through Jesus Christ, according to the good pleasure of his will, to the praise of his glorious grace that he freely bestowed on us in the Beloved. In him, we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace that he lavished on us. With all wisdom and insight, he has made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure that he set forth in Christ, as a plan for the fullness of time, to gather up all things in him, things in heaven and things on earth. In Christ, we have also obtained an inheritance, having been destined according to the purpose of him who accomplishes all things according to his counsel and will, so that we, who were the first to set our hope on Christ, might live for the praise of his glory. In him you also, when you had heard the word of truth, the gospel of your salvation, and had believed in him, were marked with the seal of the promised Holy Spirit; this is the pledge of our inheritance towards redemption as God’s own people, to the praise of his glory.


Ղուկաս 8:17-21

Չկայ ծածուկ բան որ չյայտնուի եւ կամ գաղտնի բան՝ որ չգիտցուի եւ երեւան չգայ։ Ուրեմն ուշադիր եղէք թէ ի՛նչպէս կþընդունիք այս խօսքերը, որովհետեւ ունեցողին պիտի տրուի, իսկ չունեցողէն պիտի առնուի նոյնիսկ այն՝ ինչ որ կը կարծէ թէ ունի։


Յիսուսի մայրն ու եղբայրները իրեն եկան, բայց խուռն բազմութեան պատճառով չկրցան իրեն մօտենալ։ Լուր տուին իրեն, ըսելով.

- Մայրդ եւ եղբայրներդ դուրսն են եւ կ’ուզեն քեզ տեսնել։ Յիսուս ըսաւ.

- Մայրս ու եղբայրներս ասոնք են, որոնք Աստուծոյ խօսքը կը լսեն եւ կը գործադրեն։


Luke 8:17-21

For nothing is hidden that will not be disclosed, nor is anything secret that will not become known and come to light. Then pay attention to how you listen; for to those who have, more will be given; and from those who do not have, even what they seem to have will be taken away.’


Then his mother and his brothers came to him, but they could not reach him because of the crowd. And he was told, ‘Your mother and your brothers are standing outside, wanting to see you.’ But he said to them, ‘My mother and my brothers are those who hear the word of God and do it.’

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Bible Readings For Sunday May 12th, 2025

Second Palm Sunday Acts 23:12-35, 1John 5:13-21, John 11:55-12:11 Acts 23:12-35 In the morning the Jews joined in a conspiracy and bound themselves by an oath neither to eat nor drink until they had k

Commentaires


bottom of page