top of page

Bible Readings for Sunday April 2, 2023

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ (ZAGH-GA-ZART)

PALM SUNDAY – CHRIST’S TRIUMPHAL ENTRY INTO JERUSALEM

Երգ Երգոց 1:1-2:3, Զաքարիա 9:9-15, Փիլիպպեցիներուն 4:4-7,

Մատթէոս 20:29-21:17

Song of Songs 1.1-2.3; Zechariah 9.9-15; Philippians 4.4-7;

Matthew 20.29-21.17


Երգ Երգոց 1:1-2:3

ՀԱՐՍԸ - Համբուրէ՛ զիս, համբուրէ զիս շրթներովդ, որովհետեւ սէրդ աւելի զգլխիչ է քան գինին. աւելի քան ոեւէ խունկ՝ անոյշ բոյրով օծուած ես. լոկ անունդ իսկ կը բուրէ անուշահոտ իւղի պէս: Ահա ինչո՛ւ աղջիկները սիրահարուեցան քեզի, ըսին. «Կանչէ՛ մեզ, վազելով գանք քեզի»: Երբոր արքան զիս իր սենեակը տարաւ, օրիորդները ըսին. «Ո՜վ բախտաւոր, ուրախակից ենք քեզի, իրաւամբ որ սէրդ աւելի զգլխիչ է քան գինին. արքան ուղիղ վարուեցաւ՝ քեզ սիրելով»: Ես թուխ եմ, բայց գեղեցիկ, ո՛վ աղջիկներ Սիոնի. թուխ եմ՝ ինչպէս վրանները Կեդարի, եւ գեղեցիկ՝ Սողոմոնի արքայական վրանին նման: Մի՛ նայիք որ սեւ եմ հիմա, թխացած, որովհետեւ արեգակը զիս այրեց. պատճառն այն է, որ եղբայրներս զայրացած՝ այգեստանի պահապան զիս կարգեցին, եւ չկրցայ ես հոգ տանիլ իմ անձին: Պատմէ՛, իմ սէր, ո՞ւր կը հովուես քու հօտդ, ո՞ւր արդեօք զայն կը հանգչեցնես կէսօրին. որպէսզի միւս հովիւներուն հետքերով չթափառիմ՝ անոնց մէջ քեզ փնտռելով:

ՓԵՍԱՆ - Թէ չես գիտեր, ո՛վ կիներու գեղեցիկ, ուր գտնել զիս, հօտերուն հետքով եկուր եւ ուլերդ հովիւներու վրաններուն շուրջ արածէ: Գիտե՞ս, իմ սէր, գեղեցիկ ես զերդ նժոյգ, փարաւոնի կառքերուն մէջ չունիս զոյգ: Գեղեցիկ են ծնօտներդ զերդ տատրակ, եւ մազերդ վզիդ շուրջ՝ իբրեւ մանեակ: Եկուր քեզի ոսկիէ մանեակ շինենք եւ արծաթէ կիտուածներով զարդարենք:

ՀԱՐՍԸ - Երբ արքան զիս իր գահոյքին բազմեցուց, իմ նարդոսս իր բոյրով զինք արբեցուց: Իմ սիրելին այն ծրարն է ստաշխի որ կ՛ուզէի՝ ստինքներուս մէջ հանգչի: Իմ սիրելին հինայի փունջ է ինծի, Ենկատտիի այգիներուն մէջ ծաղկած:

ՓԵՍԱՆ - Ի՜նչ գեղեցիկ ես, սիրուհի՛, գեղեցիկ ես. աչքերդ՝ մէյ մէկ աղաւնի:

ՀԱՐՍԸ - Ի՜նչ աղուոր ես, իմ սիրելի: Թող խոտերը անկողին ըլլան մեզի, մայրիները գերաններն ըլլան մեր տան եւ նոճիներն ալ՝ առաստաղ մեր վրան:

ՓԵՍԱՆ - Ես դաշտերու ծաղիկն եմ, շուշանն եմ հովիտներու: Ինչպէս որ է շուշանը՝ փուշերուն հետ բաղդատած, այնպէս ես դուն, սիրուհիս, բոլոր աղջիկներուն մէջ:

ՀԱՐՍԸ - Ինչպէս որ է խնձորենին անտառի ծառերուն մէջ, այնպէս է իմ սիրելին բոլոր պայմաններուն մէջ: Ուզեցի իր շուքին նստիլ, եւ նստայ, եւ իմ քիմքիս իր պտուղը քաղցր եկաւ:


Song of Songs 1.1-2.3

She - Let him kiss me with the kisses of his mouth—for your love is more delightful than wine. Pleasing is the fragrance of your perfumes; your name is like perfume poured out. No wonder the young women love you! Take me away with you—let us hurry! Let the king bring me into his chambers.

Friends - We rejoice and delight in you; we will praise your love more than wine.

She - How right they are to adore you! Dark am I, yet lovely, daughters of Jerusalem, dark like the tents of Kedar, like the tent curtains of Solomon. Do not stare at me because I am dark, because I am darkened by the sun. My mother’s sons were angry with me and made me take care of the vineyards; my own vineyard I had to neglect. Tell me, you whom I love, where you graze your flock and where you rest your sheep at midday. Why should I be like a veiled woman beside the flocks of your friends?

Friends - If you do not know, most beautiful of women, follow the tracks of the sheep and graze your young goats by the tents of the shepherds.

He - I liken you, my darling, to a mare among Pharaoh’s chariot horses. Your cheeks are beautiful with earrings, your neck with strings of jewels. We will make you earrings of gold, studded with silver.

She - While the king was at his table, my perfume spread its fragrance. My beloved is to me a sachet of myrrh resting between my breasts. My beloved is to me a cluster of henna blossoms from the vineyards of En Gedi.

He - How beautiful you are, my darling! Oh, how beautiful! Your eyes are doves.

She - How handsome you are, my beloved! Oh, how charming! And our bed is verdant.

He - The beams of our house are cedars; our rafters are firs.

She - I am a rose of Sharon, a lily of the valleys.

He - Like a lily among thorns is my darling among the young women.

She - Like an apple tree among the trees of the forest is my beloved among the young men. I delight to sit in his shade, and his fruit is sweet to my taste.


Զաքարիա 9:9-15

Մեծապէս ուրախացի՛ր, Սիոնի՛ բնակիչ, ցնծութեամբ աղաղակէ՛, բնակի՛չ Երուսաղէմի. ահա թագաւորդ քեզի կու գայ արդարութիւն եւ փրկութիւն բերելու. որպէս հեզութեան նշան՝ նստած իշու վրայ, դեռ մատղաշ աւանակի վրայ: Անիկա Եփրեմի երկրէն պիտի անհետացնէ պատերազմի կառքերը, Երուսաղէմէն պիտի վերացնէ պատերազմի ձիերը. պատերազմի աղեղը պիտի խորտակէ եւ խաղաղութիւն պիտի յայտարարէ ժողովուրդներուն: Անիկա իր իշխանութիւնը պիտի տարածէ ծովէ ծով, Եփրատ գետէն սկսեալ մինչեւ ծայրերն աշխարհի: Գալով քեզի, Տէրը այսպէս կ’ըսէ. «Քանի արիւնով ուխտ կնքեցի հետդ, գերեվարուած քու եղբայրներդ պիտի ազատեմ անջրդի անապատին խորերէն: Երուսաղէմ վերադարձէք, ո՜վ գերիներ, որ յոյսով կը սպասէք, ահա կը յայտարարեմ թէ ձեր աքսորի ժամանակաւոր զրկանքներուն փոխարէն կրկնապատիկ բարիքներով պիտի հատուցանեմ ձեզի: Ինծի համար Յուդան պիտի լարեմ աղաղի պէս, իսկ Եփրեմը՝ նետի պէս. զաւակներդ հեթանոսներուն դէմ պիտի հանեմ, ո՜վ Սիոն, եւ քեզ ձեռքիս մէջ պիտի բռնեմ պատերազմիկ զինուորի պողպատեայ սուրին նման»: Այո՛, Տէրը ինք վերակացու պիտի ըլլայ անոնց վրայ. անոր նետը փայլակի պէս պիտի հարուածէ: Տէրը, Ամենակալ Աստուածը փող պիտի հնչեցնէ եւ թշնամիներուն դէմ պիտի քալէ՝ մրրիկի պէս սպառնալից: Ամենակալ Տէրը ինք պիտի պաշտպանէ իր ժողովուրդը եւ անոնք պիտի բնաջնջեն թշնամիները զանոնք պարսատիկներու քարերուն տակ թաղելով. անոնց արիւնը պիտի խմեն որպէս գինի եւ անոնց արիւնով տաշտեր պիտի լեցնեն, այնպէս՝ ինչպէս կ՛ընեն զոհասեղանին վրայ:Zechariah 9.9-15

Rejoice greatly, Daughter Zion! Shout, Daughter Jerusalem! See, your king comes to you, righteous and victorious, lowly, and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. I will take away the chariots from Ephraim and the warhorses from Jerusalem, and the battle bow will be broken. He will proclaim peace to the nations. His rule will extend from sea to sea and from the river to the ends of the earth. As for you, because of the blood of my covenant with you, I will free your prisoners from the waterless pit. Return to your fortress, you prisoners of hope; even now I announce that I will restore twice as much to you. I will bend Judah as I bend my bow and fill it with Ephraim. I will rouse your sons, Zion, against your sons, Greece, and make you like a warrior’s sword. Then the Lord will appear over them; his arrow will flash like lightning. The Sovereign Lord will sound the trumpet; he will march in the storms of the south, and the Lord Almighty will shield them. They will destroy and overcome with sling stones. They will drink and roar as with wine; they will be full like a bowl used for sprinkling the corners of the altar.


Փիլիպպեցիներուն 4:4-7

Միշտ ուրախ եղէք Տիրոջմով. դարձեալ կ’ըսեմ՝ ուրախ եղէք: Բոլորին հանդէպ ազնիւ եղէք: Շուտով Տէրը կու գայ: Ոեւէ բան թող չմտահոգէ ձեզ. այլ միշտ ձեր աղօթքներուն եւ աղաչանքներուն մէջ գոհաբանութեամբ Աստուծմէ խնդրեցէք ինչ բանի որ կարիքը կը զգաք, եւ այն ատեն Աստուծոյ խաղաղութիւնը, որ միտքով կարելի չէ հասկնալ, խաղաղ պիտի պահէ ձեր սիրտերն ու միտքերը, որոնք Քրիստոս Յիսուսի միացած են:


Philippians 4.4-7

Rejoice in the Lord Always. I will say it again: Rejoice! Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus.


Մատթէոս 20:29-21:17

Երբ Յիսուս եւ իր աշակերտները Երիքովէն դուրս կ’ելլէին, մեծ բազմութիւն մը հետեւեցաւ իրեն: Ճամբու եզերքին նստած երկու կոյրեր, երբ լսեցին որ Յիսուս կ’անցնի, սկսան աղաղակել.– Ողորմէ՛ մեզի, Յիսո՜ւս, Դաւիթի՛ Որդի: Ժողովուրդը սաստեց զանոնք որ լռեն, բայց անոնք աւելի բարձր ձայնով շարունակեցին աղաղակել.– Ողորմէ՛ մեզի, Տէ՜ր, Դաւիթի՛ Որդի: Յիսուս կանգ առաւ, իր մօտ կանչեց կոյրերը եւ հարցուց.– Ի՞նչ կ’ուզէք որ ընեմ ձեզի: Անոնք պատասխանեցին.– Տէ՛ր, թող մեր աչքերը բացուին: Յիսուս գթաց եւ անոնց աչքերուն դպաւ: Կոյրերը անմիջապէս սկսան տեսնել եւ հետեւեցան Յիսուսի: Երբ Երուսաղէմի մօտեցան եւ հասան Բեթփագէ, Ձիթենեաց լեռան կողին, Յիսուս իր աշակերտներէն երկուքը ղրկեց՝ անոնց պատուիրելով.– Գացէք սա դիմացի գիւղը եւ անմիջապէս հոն կապուած էշ մը պիտի գտնէք իր աւանակին հետ. քակեցէք եւ ինծի բերէք: Եւ եթէ մէկը առարկէ, ըսէք. «Տէրը պէտք ունի», եւ անմիջապէս թոյլ պիտի տայ ձեզի: Ասիկա պատահեցաւ, որպէսզի իրականանայ ինչ որ Տէրը ըսած էր մարգարէին բերնով.- «Երուսաղէմի ըսէք.- Ահա թագաւորդ քեզի կու գայ. անիկա հեզ է, նստած՝ իշու մը աւանակին վրայ»: Աշակերտները գացին եւ կատարեցին ինչ որ Յիսուս պատուիրեց իրենց: Բերին էշն ու աւանակը եւ իրենց վերարկուները անոնց վրայ դրին: Ապա Յիսուս նստաւ աւանակին վրայ: Ժողովուրդէն շատեր իրենց վերարկուները կը փռէին ճամբուն վրայ, ուրիշներ ծառերէն ոստեր կը կտրէին եւ կը տարածէին ճամբուն վրայ: Եւ ամբողջ բազմութիւնը, որ թափօրին մէջ Յիսուսի առջեւէն կ’երթար կամ կը հետեւէր իրեն, կ’աղաղակէր.- «Օրհնութի՜ւն Դաւիթի Որդիին, օրհնեալ է ան՝ որ կու գայ Տիրոջ անունով: Օրհնութի՜ւն Բարձրեալին»: Երբ Յիսուս Երուսաղէմ մտաւ, ամբողջ քաղաքը դղրդեցաւ: Ո՞վ է ասիկա,- կը հարցնէին քաղաքի բնակիչները: Եւ ամբոխը կը պատասխանէր.– Ասիկա Յիսուս մարգարէն է, Գալիլեայի Նազարէթ քաղաքէն: Ապա Յիսուս տաճար մտաւ եւ դուրս վռնտեց բոլոր անոնք, որոնք տաճարի շրջափակին մէջ առուծախ կ’ընէին. լումայափոխներուն սեղանները եւ աղաւնեվաճառներուն աթոռները շրջեց եւ ըսաւ անոնց.– Սուրբ գիրքերուն մէջ գրուած է. «Իմ տունս աղօթքի տուն պիտի կոչուի», մինչ դուք զայն աւազակներու որջի վերածած էք: Տաճարին մէջ Յիսուսի մօտեցան կոյրեր ու կաղեր, եւ անիկա բժշկեց զանոնք: Երբ աւագ քահանաները եւ Օրէնքի ուսուցիչները տեսան Յիսուսի կատարած հրաշքները եւ լսեցին աղաղակը մանուկներուն, որոնք տաճարին մէջ կը գոչէին. «Օրհնութի՜ւն Դաւիթի Որդիին», բարկացան եւ Յիսուսի ըսին.– Կը լսե՞ս ինչ կ’ըսեն ատոնք: Յիսուս պատասխանեց.– Այո՛, չէ՞ք կարդացած Սուրբ գիրքին սա խօսքը, թէ «Մանուկներու եւ կաթնկեր երեխաներու բերնով գովեստ հիւսեցիր»: Ապա Յիսուս զանոնք ձգելով քաղաքէն դուրս ելաւ՝ դէպի Բեթանիա, եւ հոն գիշերեց:


Matthew 20.29-21.17

As Jesus and his disciples were leaving Jericho, a large crowd followed him. Two blind men were sitting by the roadside, and when they heard that Jesus was going by, they shouted, “Lord, Son of David, have mercy on us!” The crowd rebuked them and told them to be quiet, but they shouted all the louder, “Lord, Son of David, have mercy on us!” Jesus stopped and called them. “What do you want me to do for you?” he asked. “Lord,” they answered, “we want our sight.” Jesus had compassion on them and touched their eyes. Immediately they received their sight and followed him. As they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent two disciples, saying to them, “Go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there, with her colt by her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, say that the Lord needs them, and he will send them right away.” This took place to fulfill what was spoken through the prophet: “Say to Daughter Zion, ‘See, your king comes to you, gentle and riding on a donkey, and on a colt, the foal of a donkey.’ ” The disciples went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt and placed their cloaks on them for Jesus to sit on. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, “Hosanna to the Son of David!” “Blessed is he who comes in the name of the Lord!” “Hosanna in the highest heaven!” When Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, “Who is this?” The crowds answered, “This is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee.” Jesus entered the temple courts and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. “It is written, “he said to them, “ ‘My house will be called a house of prayer,’ but you are making it a den of robbers.’” The blind and the lame came to him at the temple, and he healed them. But when the chief priests and the teachers of the law saw the wonderful things, he did and the children shouting in the temple courts, “Hosanna to the Son of David,” they were indignant. “Do you hear what these children are saying?” they asked him. “Yes,” replied Jesus, “have you never read, “‘From the lips of children and infants you, Lord, have called forth your praise’ ?” And he left them and went out of the city to Bethany, where he spent the night.


2 views0 comments

Recent Posts

See All

Bible Readings For Sunday May 12th, 2025

Second Palm Sunday Acts 23:12-35, 1John 5:13-21, John 11:55-12:11 Acts 23:12-35 In the morning the Jews joined in a conspiracy and bound themselves by an oath neither to eat nor drink until they had k

留言


bottom of page