top of page

Bible Readings for Sunday November 26th, 2023

ՅԻՍՆԱԿԻ Ա. ԿԻՐԱԿԻ

FIRST SUNDAY OF ADVENT

Եսայի 36:1-9; 1 Թեսաղոնիկեցիներուն 1:1-10; Ղուկասու 12:13-31

Isaiah 36:1-9; 1 Thessalonians 1:1-10; Luke 12:13-31


Եսայի 36:1-9

Եզեկիայի թագաւորութեան տասնըչորրորդ տարին, Ասորեստանի Սենեքերիմ արքան յարձակեցաւ Հրէաստանի բերդաքաղաքներուն վրայ եւ զանոնք գրաւեց: Լաքիշ քաղաքէն, Սենեքերիմ մեծ զօրքով մը իր հրամանատարը ղրկեց Երուսաղէմ, Եզեկիա թագաւորին հետ բանակցելու: Հրամանատարը եկաւ կանգ առաւ թափիչին արտը տանող ճամբուն վրայ գտնուող ջրանցքին վերին աւազանին քով: Եզեկիայի կողմէ անոր քով եկան Քեղկիայի որդի Եղիակիմը, որ արքունի հազարապետն էր, հրովարտակներու քարտուղար Սոմսանը եւ Ասափի որդի Յովաքը, որ արձանագրութիւն պահող քարտուղարն էր: Հրամանատարը ըսաւ անոնց.


- «Գացէ՛ք ըսէք Եզեկիային.- Այսպէս կþըսէ Ասորեստանի մեծ թագաւորը. «Ի՞նչ բանի ապաւիներ ես: Երեւակայութեամբ ու խօսքով պատերազմ կը մղուի՞: Որո՞ւ ապաւիներ ես հիմա, որ ինծի չես ենթարկուիր: Եթէ յոյսդ դրեր ես Եգիպտոսին, այդ եղեգէ մականին վրայ, անիկա ջախջախուած է արդէն. անոր կռթնողը կþիյնայ եւ անով իր ձեռքն ալ կը վիրաւորէ»: Այո՛, ջախջախուած եղէգ մըն է Եգիպտոսի թագաւորը, փարաւոնը, եւ այդպէս ալ պիտի ջախջախուին բոլոր անոր ապաւինողները: Իսկ եթէ ըսէք. «Մեր Տէր Աստուծոյն ապաւինած ենք», ատիկա նոյնինքն այն աստուածը չէ՞, որուն բարձրադիր սրբատեղիներն ու զոհասեղանները քանդել տուաւ Եզեկիա, եւ Հրէաստանի բնակիչներուն պատուիրեց որ միայն Երուսաղէմի մէջ գտնուող անոր սեղանին առջեւ երկրպագութիւն ընեն: Եկէ՛ք ուրեմն, իմ տիրոջս՝ Ասորեստանի թագաւորին միացէք, եւ ես ձեզի երկու հազար ձի կու տամ, եթէ դուք կրնաք այդքան հեծեալներ տալ: Իսկ եթէ այդքան հեծեալ ալ չունիք, եւ ձեր յոյսը միայն Եգիպտոսի եւ անոր հեծելագունդին վրայ դրած էք, այն ատեն իմ տիրոջս ենթակայ կուսակալներէն նոյնիսկ յետինին չէք կրնար դէմ դնել»:


Isaiah 36:1-9

Now it came to pass in the fourteenth year of King Hezekiah that Sennacherib, king of Assyria, came up against all the fortified cities of Judah and took them. Then, the king of Assyria sent the Rabshakeh with a great army from Lachish to King Hezekiah at Jerusalem. And he stood by the aqueduct from the upper pool, on the highway to the Fuller’s Field. And Eliakim, the son of Hilkiah, who was over the household, Shebna, the scribe, and Joah, the son of Asaph, the recorder, came out to him.


Then the Rabshakeh said to them, “Say now to Hezekiah, ‘Thus says the great king, the king of Assyria: “What confidence is this in which you trust? I say you speak of having plans and power for war, but they are mere words. Now in whom do you trust that you rebel against me? Look! You are trusting in the staff of this broken reed, Egypt, on which, if a man leans, it will go into his hand and pierce it. So is Pharaoh, king of Egypt, to all who trust in him.

“But if you say to me, ‘We trust in the Lord our God,’ is it not He whose high places and whose altars Hezekiah has taken away, and said to Judah and Jerusalem, ‘You shall worship before this altar’?”’ Now therefore, I urge you, give a pledge to my master, the king of Assyria, and I will give you two thousand horses—if you are able on your part to put riders on them! How, then will you repel one captain of the least of my master’s servants and put your trust in Egypt for chariots and horsemen?


1 Թեսաղոնիկեցիներուն 1:1-10

Մենք՝ Պօղոս, Սիղուանոս եւ Տիմոթէոս, կը գրենք ձեզի՝ Թեսաղոնիկեցիներու եկեղեցիին, որ Հօր Աստուծոյ եւ Տէր Յիսուս Քրիստոսի կը պատկանի: Շնորհք եւ խաղաղութիւն ձեզի:


Մեր աղօթքներուն մէջ միշտ կը յիշենք ձեզ եւ անդադար ձեզի համար գոհութիւն կը մատուցանենք Աստուծոյ: Հօր Աստուծոյ առջեւ միշտ կը յիշենք՝ թէ ի՛նչպէս կեանքի կը վերածէք ձեր հաւատքը, սէրէն մղուած կը ծառայէք ուրիշներուն, եւ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի յուսալով՝ նեղութիւններու կը համբերէք:

Եղբայրնե՛ր, գիտէք թէ Աստուած ձեզ սիրեց եւ ընտրեց, որովհետեւ մեր քարոզութեամբ Աստուած իր Աւետարանը յայտնեց ձեզի՝ ո՛չ միայն խօսքով, այլ նաեւ զօրութեամբ, այսինքն՝ Սուրբ Հոգիին ներգործութեամբ, եւ կատարեալ վստահութիւն ներշնչեց ձեզի: Դուք լաւ գիտէք, թէ ձեր մէջ ի՛նչպէս ապրեցանք, ձեզի օրինակ ըլլալու համար: Մեզի նմանելով՝ դուք Տիրոջ նմանած եղաք, քանի որ՝ հակառակ ձեր կրած բոլոր նեղութիւններուն, Սուրբ Հոգիին պարգեւած ուրախութեամբ ընդունեցիք մեր քարոզութիւնը, եւ ձեր այս ընթացքով օրինակ եղաք Մակեդոնիայի եւ Աքայիայի բոլոր հաւատացեալներուն: Արդարեւ, դուք ձեր օրինակով Տիրոջ խօսքը հռչակեցիք ո՛չ միայն Մակեդոնիայի եւ Աքայիայի մէջ, այլեւ ամէն տեղ ուր Աստուծոյ վրայ ունեցած ձեր հաւատքին համբաւը տարածուեցաւ: Այնպէս որ, այլեւս ո՛չ պէտքը կը զգանք բան մը աւելցնելու, ո՛չ ալ մենք մեզ ներկայացնելու, որովհետեւ ո՛ւր որ երթանք՝ մարդիկ իրենք մեր մասին կը պատմեն, թէ ի՛նչպէս ձեզի եկանք, ի՛նչպէս դուք կուռքերը ձգելով Աստուծոյ դարձաք՝ կենդանի եւ ճշմարիտ Աստուծոյ ծառայելու համար, եւ թէ ի՛նչպէս կը սպասէք որ երկինքէն վերստին գայ Աստուծոյ Որդին՝ Յիսուսը, որ Աստուած մեռելներէն յարուցանեց, եւ որ մեզ պիտի փրկէ գալիք բարկութենէն:


1 Thessalonians 1:1-10

Paul, Silvanus, and Timothy, To the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of our God and Father, knowing, beloved brethren, your election by God. For our gospel did not come to you in word only, but also in power, and in the Holy Spirit and in much assurance, as you know what kind of men we were among you for your sake.


And you became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Spirit, so that you became examples to all in Macedonia and Achaia who believe. For from you, the word of the Lord has sounded forth, not only in Macedonia and Achaia but also in every place. Your faith toward God has gone out so that we do not need to say anything. For they themselves declare concerning us what manner of entry we had to you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus who delivers us from the wrath to come.


Ղուկասու 12:13-31

Ժողովուրդէն մէկը Յիսուսի ըսաւ.

Վարդապե՛տ, ըսէ՛ եղբօրս, որ մեր հօր ձգած ժառանգութենէն իմ բաժինս տայ ինծի:


Յիսուս պատասխանեց.

Ո՛վ մարդ, ո՞վ զիս դատաւոր կամ իրաւունքի բաժանարար կարգեց ձեր վրայ:

Ապա դառնալով ժողովուրդին, շարունակեց.

Նայեցէք եւ զգուշացէ՛ք ագահութեան բոլոր տեսակներէն, որովհետեւ մարդու մը կեանքը կախեալ չէ՛ իր ամբարած հարստութենէն: Յիսուս անոնց առակ մըն ալ խօսեցաւ եւ ըսաւ.


Հարուստ մարդ մը կար, որուն արտերը առատ բերք տուին: Անիկա կը մտածէր ու կ’ըսէր. «Ի՞նչ ընելու եմ, որովհետեւ հունձքս ամբարելու համար շտեմարաններուս մէջ տեղ չմնաց: Այո՛, գիտե՛մ ինչ պիտի ընեմ: Պիտի քակեմ շտեմարաններս, աւելի ընդարձակները պիտի շինեմ եւ հոն ամբարեմ ցորենս եւ ամբողջ բերքերս: Ապա ես ինծի պիտի ըսեմ.- Ով մարդ, քանի որ երկար տարիներու համար ամբարած հարստութիւն ունիս, հանգիստ ըրէ. կե՛ր, խմէ՛ եւ վայելէ՛»: Բայց Աստուած ըսաւ իրեն. «Անմիտ մարդ, այս գիշեր իսկ հոգիդ քեզմէ պիտի առնեն. որո՞ւն պիտի մնայ պատրաստածդ»: Եւ Յիսուս եզրակացուց.

Նոյնն է պարագան բոլոր անոնց, որոնք միայն իրենց անձերուն համար հարստութիւն կը դիզեն, փոխանակ Աստուծոյ աչքին հարստանալու: Ապա Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ.


Ահա թէ ինչո՛ւ կ’ըսեմ ձեզի.- Մի՛ մտահոգուիք ձեր կեանքին համար՝ թէ ի՛նչ պիտի ուտէք, եւ ո՛չ ալ ձեր մարմինին համար՝ թէ ի՛նչ պիտի հագնիք: Որովհետեւ կեանքը աւելի կարեւոր է քան ուտելիքը, եւ մարմինը աւելի կարեւոր՝ քան հագուստը: Դիտեցէ՛ք ագռաւները, որոնք ո՛չ կը սերմանեն, ո՛չ կը հնձեն, ո՛չ շտեմարաններ եւ ո՛չ ալ ամբարներ ունին, սակայն Աստուած կը կերակրէ զանոնք: Իսկ պիտի չկերակրէ՞ ձեզ, դուք՝ որ իր աչքին թռչուններէն գերազանց էք: Մտահոգուիլը կանգունով մը կ’երկարէ՞ ձեր հասակը: Եթէ նուազագոյն բանը չէք կրնար ընել, ինչո՞ւ ուրեմն ուրիշ բաներով կը մտահոգուիք: Դիտեցէք եւ տեսէք թէ ի՛նչպէս կ’աճի դաշտի շուշանը: Ո՛չ կ’աշխատի, ո՛չ կը հիւսէ: Հաւատացէք, որ նոյնիսկ Սողոմոն իր ամբողջ փառքին մէջ անոնցմէ մէկուն պէս գեղեցիկ չկրցաւ հագնիլ: Եթէ Աստուած այդպէս աղուոր կը հագցնէ խոտը՝ որ այսօր դաշտին մէջ է եւ վաղը կրակը պիտի նետուի, ձեզ աւելի լաւ պիտի չհագցնէ՞, թերահաւատնե՛ր: Հետեւաբար, մի՛ մտահոգուիք ո՛չ ձեր ուտելիքով եւ ո՛չ ալ ձեր խմելիքով, եւ մի՛ մտատանջէք դուք ձեզ, որովհետեւ ասոնք բոլորը հեթանոսներուն յատուկ են: Ձեր Հայրը գիտէ որ այդ բոլորին պէտք ունիք: Այլ, ուզեցէք որ Աստուծոյ արքայութիւնը գայ, եւ Աստուած այդ բոլորը աւելիով պիտի տայ ձեզի։


Luke 12:13-31

Then, one from the crowd said to Him, “Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me.” But He said to him, “Man, who made Me a judge or an arbitrator over you?” And He said to them, “Take heed and beware of covetousness, for one’s life does not consist in the abundance of the things he possesses.”


Then, He spoke a parable to them, saying: “The ground of a certain rich man yielded plentifully. And he thought within himself, saying, ‘What shall I do since I have no room to store my crops?’ So, he said, ‘I will do this: I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and my goods. And I will say to my soul, “Soul, you have many goods laid up for many years; take your ease; eat, drink, and be merry.”’ But God said to him, ‘Fool! This night, your soul will be required of you; then whose will those things be which you have provided?’


“So is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God.”

Then He said to His disciples, “Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat; nor about the body, what you will put on.Life is more than food, and the body is more than clothing.Consider the ravens, for they neither sow nor reap, which have neither storehouse nor barn, and God feeds them. Of how much more value are you than the birds?And which of you, by worrying, can add one cubit to his stature?If you then are not able to do the least, whyare you anxious for the rest? Consider the lilies, how they grow: they neither toil nor spin; and yet I say to you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. If then God so clothes the grass, which today is in the field and tomorrow is thrown into the oven, how much more will He clothe you, O you of little faith?

“And do not seek what you should eat or what you should drink, nor have an anxious mind. For all these things the nations of the world seek after, and your Father knows that you need these things.But seek the kingdom of God, and all these things shall be added to you.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Bible Readings For Sunday May 12th, 2025

Second Palm Sunday Acts 23:12-35, 1John 5:13-21, John 11:55-12:11 Acts 23:12-35 In the morning the Jews joined in a conspiracy and bound themselves by an oath neither to eat nor drink until they had k

Comments


bottom of page